Del din sorg med andre

I en sorggruppe er du aldrig alene med din sorg. Her møder du andre, der ligesom dig står med sorgen inde på livet.

“Jeg oplever at blive set og hørt og kan genkende andres følelser og tanker.” 

HJÆLP TIL SORG

Sorggrupper er trygge fællesskaber, hvor sorgen kan få plads

Forløbet i en sorggruppe giver mulighed for at tale åbent om de følelser og emner, som fylder, og dele dem med andre, der står i samme situation.

Dokumenteret effekt

Vi ved, at mange har nemmere ved at dele deres tanker og følelser med andre, der selv har mistet. Det kan give håb og tro på, at det er muligt at få det godt igen og derfor påvirker deltagelse i sorggrupper din trivsel positivt

Åben samtale
i et fortroligt rum

Samtalerne i sorggruppen formes af deltagernes behov og faciliteres af en frivillig med viden om sorgreaktioner

Gratis tilbud

Det er gratis og anonymt at deltage i grupperne

HVAD ER EN SORGGRUPPE?

Sorggrupper skaber grundlag for at komme videre

En sorggruppe er et frirum med en klar funktion og struktur. Her mødes mennesker, der har sorgen til fælles og finder styrken til at komme videre.

Et fællesskab om sorg

Sorggrupper er en god mulighed for at mødes med andre efterladte eller pårørende, i en periode, hvor det kan være svært at stå alene

Del svære tanker og følelser

Det er en styrke at være sammen om sorgen. Du vil opdage, at andre også kan have det svært i sorgen og genkender de svære tanker og følelser, der ofte er forbundet med at miste

Find egne ressourcer

Som deltager i en sorggruppe finder du energi til selv at komme videre med støtte fra andre. Ved at være til stede og dele dine tanker og erfaringer støtter du på lige fod de andre deltagere i deres proces

 Et frirum

Sorggrupper er et frirum, ikke et behandlingstilbud. Der er ikke tale om terapi og deltagelse kræver derfor ikke henvisning

“Forløbet har fået mig til at tænke mine tanker til ende og sætte ord på mine følelser. Det har hjulpet mig meget, og jeg forstår min sorg bedre.” 

FIND DIN SORGGRUPPE

Har du lyst til at deltage
i en sorggruppe? 

TalOmSorg-netværket har sorggrupper flere steder i Danmark. Find dem på kortet.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Bliv klogere på bearbejdelse
af sorg i grupper

Er sorggrupper nyt for dig? Vi har besvaret de spørgsmål, som nye deltagere ofte henvender sig med.

Sorg er en naturlig reaktion på at miste nogen eller noget, hvilket de fleste af os oplever flere gange i livet. Det kan være en nærtstående persons dødsfald eller tab af evne, for eksempel i forbindelse med hjerneskade eller demens.

Når vi rammes af sorg, er der er en række helt almindelige symptomer og reaktioner på forandringen, men vores måder at håndtere sorgen på kan være meget forskellige.

Det er ikke altid omgivelserne forstår og vores adgang til støtte kan være meget forskellig.  

I en sorggruppe møder du andre, som også er ramt af sorg og går igennem nogle af de samme ting som dig.

En sorggruppe består normalt af 5-8 personer og det er gratis at deltage.

I gruppen deler I svære tanker og følelser og snakker om, hvordan sorgen påvirker jer og jeres omgivelser i hverdagen – for eksempel i relationerne til familie, børn, venner og kollegaer.  

En sorggruppe er et ligeværdigt og medmenneskeligt møde mellem mennesker i sorg – det er ikke behandling eller terapi.

I kan spejle jer i hinanden, føle jer mindre alene med sorgen og sammen skabe en bedre forståelse og accept af sorgen og jeres livssituation.

Det fjerner ikke sorgen, men I kan inspirere og støtte hinanden. I kan sammen skabe mere energi og overskud og det kan blive nemmere at leve med tabet og håndtere hverdagen og fremtiden – på trods af og med tabet. 

Du kan deltage i en sorggruppe, hvis du:

- er over 18 år
- har mistet en nærtstående til dødsfald
- er pårørende til en alvorligt fysisk syg nærtstående, eksempelvis demens eller en hjerneskade
- forstår og taler dansk

Du vil inden din deltagelse i en gruppe blive inviteret til en samtale, hvor du kan høre mere om sorggruppeforløbet og drøfte om gruppen er det rette for dig. Samtalen afklarer, om du har behov for anden støtte i stedet for, eller som supplement til, gruppen.

Du er også altid velkommen til at ringe til Sorglinjen hos Det Nationale Sorgcenter (70 20 99 03 – hver dag fra kl. 17). 

Gruppen mødes 10 gange, normalt hver eller hver anden uge.

Det er et sammenhængende forløb, hvor der hver gang er et bestemt tema, som samtalen tager udgangspunkt i - med plads til at tage udgangspunkt i deltagernes ønsker og behov.

Temaer er blandt andet:

- Hvem har jeg mistet og vores livsfortælling
- Forandringer i familien eller den nære omgangskreds
- Hvordan fungerer hverdagen?
- Fremtiden, nye roller og identitet, nye begyndelser

Sorggruppeforløbet er udviklet i samarbejde med Det Nationale Sorgcenter.  

Det kræver ingen forberedelse, men når du tager kontakt første gang, vil du blive inviteret til en samtale, hvor du kan høre mere om sorggruppeforløbet og drøfte om gruppen er det rette for dig. Samtalen afklarer, om du eventuelt har behov for at opsøge anden støtte i stedet for, eller som supplement til, gruppen.

Forløbet køres af 1-2 frivillige, der har deltaget i et kvalificeringsforløb om ledelse af samtalegrupper og sorgreaktioner i regi af Det Nationale Sorgcenter. De frivillige er ikke terapeuter eller eksperter i sorg, men skaber klare rammer og ”spilleregler” for samværet og samtalen i gruppen, så det opleves trygt og muligt for jer som deltagere at snakke med hinanden om svære emner.

De frivillige har ikke ansvaret for deltagerne og deres udvikling, men de hjælper til, at fokusere på gruppens fælles ressourcer og den særlige forståelse, der kommer af at have oplevet sorgen på egen krop. 

Alle har tavshedspligt i gruppen, også de frivillige gruppeledere.

OM TALOMSORG.DK

Et nationalt projekt om lokale sorgrupper

TalOmSorg.dk er et initiativ fra FriSe - Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark og Det Nationale Sorgcenter, som sammen med landets selvhjælpstilbud har etableret lokale sorggruppeforløb.

FriSe
Projekthaver

Tal Om Sorg ejes af Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe), som er landsorganisation for lokale selvhjælpstilbud i Danmark. Vores medlemmer har mange års erfaring med at oprette og facilitere selvhjælpsgrupper med udgangspunkt i fælles metode og kvalitetsgrundlag. De positive erfaringer med sorggrupper er baggrund for samarbejdet med Det Nationale Sorgcenter om at udvikle metoden og udbrede sorggruppeforløb.

DetNationaleSorgcenter
Projektpartner

Det Nationale Sorgcenter arbejder for, at sorg ikke ødelægger livet for mennesker. Det gør vi ved at tilbyde specialiseret behandling til børn, unge og voksne, der oplever sygdom eller død. Derudover tilbyder vi specialiseret sorgterapi i Region Hovedstaden, på Fyn og Jylland. Som partner i projektet TalOmSorg har Det Nationale Sorgcenter medvirket til udvikling af metoder og gruppeforløb samt uddannelse af frivillige.

TrygFonden
Finansiel støtte

Udbredelsen af sorggruppeforløb i Danmark er støttet af Trygfonden.

© Copyright 2022 FriSe. Alle rettigheder forbeholdes.